ARGE

ARGE

OC Farma potansiyel ürün ve ürün kombinasyonları için ARGE çalışmalarını birlikte çalıştığı laboratuarlar ile destekler ve pazara ulaşması için gereken faaliyetleri koordine eder.