Irritabl Barsak Sendromu

Irritabl Barsak Sendromu

Organik bir patoloji ile açıklanamayan, barsak alışkanlıklarında değişim ve defekasyon ile rahatlayan kronik karın ağrısı ile karakterize bağırsağın fonksiyonel bir hastalığıdır.1

İBS için çok farklı mekanizmalar öne sürülmesine rağmen, günümüzde en kabul gören görüş çevresel, genetik, psikolojik ve psikososyal faktörlerin birlikte rol oynadığı biyopsikososyal modeldir.

 

  • Risk Faktörleri Nelerdir?

Kadın olmak, östrojen kullanımı, uzamış gastroenterit, antibiyotik kullanımı, gıda intoleransı,

iskemik kolit hikayesinin olması, kötü yaşam şartları ve yüksek öğrenim düzeyi risk faktörlerini

oluşturmaktadır. Bazı yayınlar genç yaş grubunda daha sık görüldüğünü ifade etseler de ... orta

ve ileri yaşlarda da sık olarak görüldüğü bilinmektedir4. Eğitim durumu için ise durum Türkiye için biraz farklıdır. İlkokul mezunlarında üniversite mezunlarına göre daha sık görüldüğüne dair

yayınlar mevcuttur.10

İBS prevalansı dünya çapında %10-20 civarındadır.5 Türkiye’de İBS prevalansı ile ilgili yapılmış

çalışmalara bakıldığında, prevalans %6.2 ile 19.1 arasında değişmekle birlikte belirgin bir kadın

predominansı vardır. Türkiye, İBS prevalansının %10-14.9 aralığında olduğu ülkeler arasında yer

almaktadır.5,6-9